KO SMO MI ...

Galax Sigurnost d.o.o. je specijalizovana agencija za obavljanje poslova iz oblasti fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine.

Fizicka zaštita predstavlja najefikasniji i najsigurniji oblik zaštite posebno onda kada je obavljaju stručni, osposobljeni i adekvatno opremljeni zaštitari.

NUDIMO VAM ...