FIZIČKA ZAŠTITA

Fizička zaštita podrazumjeva prisustvo čuvara na objektu koji štiti ljude i imovinu od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja. Poslove fizičke zaštite obavljaju obučeni i certificirani zaštitari u skladu sa zakonima i u skladu sa ugovorom.

Posebno edukovani zaštitari.

Svi naši zaštitari su edukovani na polju zaštite na radu i protivpožarne zaštite, a specijalizovani dio zaštitara je edukovan od strane ovlaštenog organa za pružanje hitne pomoći do dolaska liječnika.

U slučajevima dodatnih zahtjeva spremni smo obezbjediti zaštitare koji govore strane jezike, poznaju borilačke vještine, imaju razne certifikate i dozvole o položenim specifičnim kursevima.

Svakih 6 mjeseci provjere uposlenika

Tokom cijele godine vrše se provjere psihofizičkih sposobnosti, poznavanja zakonskih ovlaštenja, upotrebe fizičke sile, upotrebe vatrenog oružja. Na osnovu rezultata provjera zaštitari se raspoređuju na pojedine objekte i sektore rada.

Zaštitari Galax-a posjeduju sva propisana materijalno-tehnička sredstva.

Tokom obavljanja poslova zaštite zaštitari su opremljeni potrebnim materijalno - tehničkim sredstvima koji zavise od vrste određene usluge i ugovornih obaveza agencije za zaštitu.

Svi zaštitari na terenu su opremljeni sistemom radio veze kojim je pokrivena cijela Bosna i Hercegovina.

Operateri iz dojavnog-operativnog centra mogu uspostaviti vezu sa svim uposlenicima u svakom trenutku bilo radio vezom, bilo mobilnim telefonima.