O NAMA - HISTORIJA

Agencija«GALAX  SECURITY» osnovana je u martu 2006.godine. Registrirana je za poslove fizičko – tehničke zaštite lica i imovine.

Agencija upošljava veći broj licenciranih djelatnika fizičke zaštite, zatim djelatnike na tehničkoj zaštiti.

Galax Security uspješno spaja i primjenjuje svoje poznavanje domaćih uvjeta i prilika i međunarodno priznate standarde u vršenju obezbjeđenja.Sarađujemo sa najvećim svjetskim firmama iz oblasti obezbjeđenja i nastojimo da primjenjujemo njihove standarde u pružanju naših usluga.

Kombinacija posljednjih svjetskih dostignuća i saznanja iz oblasti tehničke zaštite i stručno osposobljenih,certificiranih,adekvatno opremljenih  djelatnika iz oblasti fizičke zaštite su naši najjači argumenti, a Vaš najbolji  pokazatelj da ste u sigurnim  rukama.

Fizičko obezbjeđenje kombinovano sa tehničkim,naša uža specijalnost ako se to tako može reći, je upravo ta dobitna kombinacija pri kojoj se u dati objekat ugrađuju sistemi koji komuniciraju sa našim Centralnim-dojavnim sistemom šaljući podatke o stanju sistema (alarm-provalna krađa–požar-kvar ili slično),na ovaj način se uz pomoć odgovarajućeg sistema tehničke zaštite, ostvaruje kvalitetna i učinkovita zaštita cijelog objekta s malim brojem zaštitara.

Pouzdanost tehničke zaštite i ekonomska isplativost uslijed angažiranja minimalnog broja zaštitara čine kombiniranu fizičko-tehničku zaštitu najboljim načinom štićenja velikih objekata i objekata višeg stepena ugroženosti.   Pored alarmnih sistema pružamo i dodatno fizičko obezbjeđenje u vidu interventnih ekipa,koje su u funkciji 24h i koje redovno obilaze i čuvaju objekte, a u slučaju dojave stižu na lice mjesta i vrše neophodnu intervenciju na objektu, a naravno sve to u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.

To je još jedan u nizu razloga da svoju bezbjednost i svoje povjerenje ukažete nama,a naš osnovni cilj je siguran i zadovoljan  poslovni partner, ništa ne prepuštamo slučaju, a to nije sve, jer mi brinemo i o vašoj zdravstvenoj sigurnosti, na taj način  što pružanjem usluga «SOS» poziva omogućavamo našim klijentima da u slučaju potrebe ljekarske pomoći u rekordno kratkom vremenu nađu svoj put do medicinske ustanove uz pomoć našeg dežurnog-dojavnog operativnog centra i interventene mobilne ekipe.Naš znak na vašem objektu, priključit će vas brojnoj grupi klijenata koji su prepoznali  kvalitetu, profesionalnost i "SIGURNOST".

Da bi naši poslovni partneri bili što sigurniji i zadovoljniji, veliku pažnju posvećujemo neprekidnom rastu kvaliteta kako usluga fizičke tako i širokog spektra usluga tehničke zaštite, radu na unaprijeđenju struke kroz dosljednu primjenu zakonskih rješenja, razvoju tehnologije i kapaciteta sopstvenih ljudi, odgovornosti, profesionalizma, zadovoljstva naših klijenata kao i cjelokupne društvene sredine, razvijajući odnos međusobnog povjerenja, kroz razumijevanje njihovih potreba i pružanja vrhunskih ekspertskih rješenja iz oblasti fizičke i tehničke zaštite.