DVR je je samostalni uređaj za video nadzor koji skladišti snimljeni materijal na interni hard disk različitog kapaciteta. DVR uređaji dolaze u kombinaciji sa različitim opcijama.
Broj ulaza za kamere se kreće od 1 - 16
Broj audio ulaza od 0 - 2
Većina DVR uređaja posjeduje klasični video out + priključak za monitor.
Neki imaju ugrađen rezač dvd diskova za lakše skladištenje podataka.
USB backup je sve češća i vrlo korisna opcija za povezivaje DVR-a sa računarom i jednostavni backup podataka.

Moderni DVR uređaji posjeduju mnoštvo korisnih opcija kao što je detekcija pokreta, mrežni priključak za nadzor putem interneta ili LAN, vremensko snimanje, skriveno snimanje (ekran sa kamerama je prazan a snimanje se odvija u pozadini, zaštita lozinkom, zaštita kljucem .

Svaki moderniji sistem video nadzora se zasniva na centralnom uređaju, koji skladišti snimljene podatke a to je ili DVR (digitalni video rekorder) ili PC računar koji posjeduje DVR karticu za nadzor.