KONTROLA PRISTUPA

Kada je potrebno znati ko je i kada ušao na neka vrata ili kada želimo biti sigurni da samo ovlaštena i niti jedna druga osoba ne može negdje ući, kada ključ više nije dovoljan onda govorimo o kontroli pristupa.

Od vrlo jednostavnih čitača kartica ili šifriranih tipkovnica pojavila se znatno sofisticiranija tehnologija i način identifikacije.

Biometrijski čitači značajno su odskočili u svome tehnološkom napretku što je rezultiralo znatno većom sigurnošću od zloupotrebe.

U primjeni biometrijskih čitača nema više mogućnosti gubitka kartice, zaboravljanja šifre i sličnih problema.

Sve što trebate je uvijek uz vas.

Ako zbrojimo trošak koji otpada na izradu i personalizaciju kartica, gubitke i ponovnu izradu, a u međuvremenu komplikacije oko svega i posredne gubitke izazvane time, možemo zaključiti da biometrija i nije tako skupa kako se obično misli.

 Razmislite i zatražite ponudu. Ništa Vas ne košta, a možda se ugodno iznenadite.